Silver in Motion

Netwerk voor Hedendaagse Zilverkunst / Contemporary Silver Art Community

Moderne Zilverkunst Netwerk van Stichting "Silver in Motion". Voor en door Zilversmeden / Contemporary Silversmiths Community.

Facebook, Donate, Culturele ANBI >>

> Bezoek ons ook op Facebook en 'like' ons / Follow us on Facebook and like us www.facebook.com/silverinmotion

> Steun ons. Wij zijn door de NL Belastingdienst erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Doneer daarom fiscaal vriendelijk (zie blog 8 september 2016) op:

If you use this Community and it helps you, then please consider making a donation to help us making Silver in Motion even better.


Bankrekening / Bankaccount

NL69 INGB 0004 9914 65

Stichting Silver in Motion, Schoonhoven - NL

Recente activiteiten

silverforest posted a blog post
4 Feb
silverforest heeft foto's geplaatst
4 Feb
Henk Bos posted a blog post

NU AANMELDEN VOOR NOVITEITENSHOW IN SCHOONHOVEN OP 2e PINKSTERDAG

Zilversmid? Doe dan nu mee aan de Zilverdag Noviteitenshow op 2e Pinksterdag in Schoonhoven; de…See More
2 Feb
Gui Geuns posted a blog post
5 Okt 2016
silverforest heeft foto's geplaatst
1 Okt 2016
silverforest posted a blog post

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", oktober 2016

Informatie over zilverevenementen ten behoeve van de rubriek ‘Licht op zilver’ in COLLECT:…See More
1 Okt 2016
Henk Bos posted blog posts
1 Okt 2016
silverforest posted a blog post
11 Sept 2016

Forum

Zilversmeden zouden zichzelf veel beter moeten verkopen (How to sell yourself as a silversmith) 1 antwoord 

Stelling:70% van de inspanningen van een aankomend zilversmid zou moeten zitten in PR en Marketing activiteiten, om een naam als zilverkunstenaar op te bouwen; 30% in feitelijke productie van zilverkunst. Alleen dan is er misschien een basis - geen…Doorgaan

Tags: pr, marketing

Begonnen door Henk Bos. Laatste reactie van André Verhoog 6 Feb 2013.

Over Ons / About Us >>

Doelstelling en beleid / Objectives and policy
> Silver in Motion is in 2007 opgericht op initiatief van zilversmeden en liefhebbers van zilver, om de ambachtelijke en innovatieve vaardigheden van de zilversmeedkunst te bevorderen. De brede doelstelling van Silver in Motion is gericht op de kunstzinnige en artistieke mogelijkheden binnen de zilverkunst. Hiertoe worden initiatieven genomen en uitgevoerd zoals:

-Aanbieden van masterclasses aan postgraduate zilversmeden en daaruit voortvloeiende (verkoop)tentoonstellingen;

-Aanbieden van zilverkunst ter aanvulling van museum collecties;

-Initiëren van exposities en publicaties;

-Onderhouden en uitbreiden van een internationaal netwerk en online netwerken voor hedendaagse zilverkunst.

Silver in Motion was founded in 2007 as an initiative of silversmiths and collectors of contemporary silver to promote the traditional and innovative skills of silversmithing. The objective of Silver in Motion is focused on the artistic opportunities within the silver art. Initiatives are developed and realised such as:

Masterclasses for postgraduate silversmiths, including exhibitions and sales fairs of modern silver art created by the participants; Initiation of modern silver expositions and publications; Acquisition of silver art to be donated to museums for expanding their contemporary silver art collection; Maintaining and expanding international networks and on-line contemporary silver art communities.

Contact

info@silverinmotion.com

http://silverinmotion.ning.com

http://www.facebook.com/silverinmotion

http://www.silverinmotion.com


Bankrekening / Bankaccount

NL69 INGB 0004 9914 65

KvK / Chamber of Commerce

24.42.33.47

Fiscaal nr / Tax nr  8185.94.214

Bestuur / Board
> Bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers / Members of the Foundation Board are unpaid volunteers supporting the Foundation and its goals

> Samenstelling van het bestuur / Foundation Board members are
Jelle van Helsdingen (voorzitter / chairman)
Arno Korenhof (penningmeester / treasurer)
Albert Six

Comité van Aanbeveling / Recommendation Committee
E. Aardewerk (Antiquair, Juwelier)
D.W. de Cloe (Voormalig wnd. Burgemeester van Schoonhoven)
Prof. dr. Titus M. Eliëns (Voormalig Hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag en Bijzonder Hoogleraar Universiteit Leiden)
drs. J. Th. Hoekema (Burgemeester van Wassenaar en voormalig Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking)
drs. A. Pechtold (Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten Generaal)

drs. J. Smit (Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland)

Feiten en cijfers / Facts and Figures

> Gerealiseerde Activiteiten / Realised Activities

* Masterclasses zilversmeden

Internationale Masterclass "Program of Excellence in Silversmithing" (2008-2009).

* Exposities Modern Zilver / Contemporary silver exhibitions

Verkoopexpositie deelnemers Program of Excellence (2009) / Exhibition of silver art created by the participants (2009).

Expositie 'Zilverkunst in Nederland', Gemeentemuseum, Den Haag (2016) / Exhibition 'Silver Art in the Netherlands', Gemeentemuseum, Den Haag (2016)

* Communicatie / Boeken

Communications / Books

silverinmotion.com (2008 en doorlopend). Website;

silverinmotion.ning.com (2010 en doorlopend). Netwerksite voor en door zilversmeden / Communitysite silversmiths;

facebook.com/silverinmotion (2010 en doorlopend). Social media;

Kunstmagazine "Collect". Maandelijkse redactionele bijdrage over modern zilver (2011 en doorlopend) / Dutch Art monthly "Collect". Editorial contributions on contemporary silver  (2011 and continuously).

Boekpublicatie: 'Zilverkunst in Netherland', 2016, Uitgeverij Waanders, (www.waandersdekunst,nl) / Book publication : 'Silver Art in the Netherlands', 2016, Waanders (www.waandersdekunst.nl).

* Zichtbaarheid ambacht voor het publiek / Showing craftmanship of silversmiths

Advies / Advisor  Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (2013).

* Collectievorming modern zilver in musea / Collection building for museums 

Werving private sponsoren voor aankoop en schenking aan Nederlands Zilvermuseum van object "Renewed" van zilversmid Joranda Bruggeman (2012 en doorlopend) / Fundraising for purchase and donation to Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven of silver object object "Renewed" of silversmith Jorinda Bruggeman (2012 and continuously).

> Geplande Activiteiten/ Future Activities

* Continuering en uitbreiding van de genoemde doorlopende activiteiten / Continuation and expansion of mentioned activities;

> Jaarrekening / Financial Statements 2015 (in euro's)

* Balans / Balance Sheet per ultimo 2015 

Activa 2287 

Passiva 255

Kortlopende schulden 2032

* Winst- en Verliesrekening / Profit and Loss Account per ultimo 2015

Bedrijfskosten / Costs  -91  

Bankrente en -kosten -126

Resultaat / Net Profit  -217

Links >>

> Silver in Motion www.facebook.com/silverinmotion
www.silverinmotion.com
> Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
www.zilvermuseum.com
> Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
www.museumvrienden.nl
> Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy
www.goudenzilversmidsgilde.nl
> Zilvermuseum Sterckshof Antwerpen
www.zilvermuseum.be
> Vakschool Schoonhoven
www.vakschoolschoonhoven.nl

> Nationale Zilverdag (2e pinksterdag in Schoonhoven) www.zilverdag.nl

 

Virtuele galerie voor zilversmeden / Virtual gallery for contemporary silversmiths>>

> Word gratis lid en presenteer jezelf als zilversmid op je eigen virtuele galerie van hedendaags groot zilver.
> Contemporary silversmith? Join the Silver in Motion Contemporary Silver Art Community and create your own free virtual gallery of modern silver.

Foto's

Bezig met laden...

Blogteksten

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", februari 2017

-          ZILVEREXPOSITIES

Op 6 november 2016 is de eerste prijs van de 18de Internationale Zilver Triënnale uitgereikt aan Eelco Veenman - met atelier in Den Bosch - met zijn winnende ontwerp ‘Utah Teapot’ en is de tentoonstelling van deze Duitse ontwerpwedstrijd met 77 uitverkozen zilverwerken van 65 deelnemende kunstenaar zilversmeden geopend in het Duitse ‘Goldschmiedehaus’ te Hanau. Ook de Nederlandse edelsmeden Maja Houtman (foto boven: 'Poids Plume') en Hilde Foks zijn voor deze expositie door de jury uitgekozen. Vervolgtentoonstellingen zullen plaats vinden in het Museum voor…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 4 Februari 2017 om 13.37

NU AANMELDEN VOOR NOVITEITENSHOW IN SCHOONHOVEN OP 2e PINKSTERDAG

Zilversmid? Doe dan nu mee aan de Zilverdag Noviteitenshow op 2e Pinksterdag in Schoonhoven; de Silver Challenge! Laat je uitdagen tot vernieuwing in het edelsmeden. De afgelopen jaren was er verrassend werk te zien. De geëxposeerde inzendingen worden gejureerd door de bezoekers van de Nationale Zilverdag. Er zijn mooie prijzen te winnen maar de belangrijkste is natuurlijk eeuwige roem!

Voor alle info: www.zilverdag.nl/noviteitenshow

Door Henk Bos geplaatst op 2 Februari 2017 om 15.47

PRESENTATIE DOOR DEELNEMERS AAN MASTERCLASSES JAN VAN NOUHUYS

Tijdens de 'Nacht van het Zilver' op 10 december 2016 in Schoonhoven, hebben acht van de negen deelnemers aan de masterclasses die Jan van Nouhuys de afgelopen jaren heeft gegeven, hun werk laten zien. Dat gebeurde tijdens een eigen presentatie in 'De Hoge Vierschaar', de expositieruimte onder de gewelven van het Schoonhovense stadhuis. Het ging om werk van Guido Schram, Tamara van Kekerix, Dyon Seelen, Mark Alexander, Liv-Maritt Prins van Wijngaarden, Sybren van Wesemael, Patrick Davison en Niels de Vos.

(foto: Jan van Nouhuys) 

Door Henk Bos geplaatst op 11 December 2016 om 21.21

FACEBOOK/SILVER IN MOTION MAAKT PLAATSING VAN BERICHTEN DOOR BEZOEKERS MOGELIJK

De Facebook pagina van SilverinMotion biedt nu ook de mogelijkheid voor bezoekers om een bericht (tekst, foto, video) te maken voor publicatie op deze pagina. 

Alleen bijdragen, die interessant zijn voor collega zilversmeden en voor liefhebbers van hedendaagse zilverkunst, komen voor plaatsing in aanmerking. 
Dit is een proef om na te gaan of aan deze functie behoefte bestaat en of spam kan worden vermeden.
Ga naar www.facebook.com/silverinmotion en meld u aan met uw Facebook account. 
Nog geen Facebook account? Registreer dan eenvoudig met een e-mailadres en wachtwoord. Met de aangemaakte Facebook pagina hoeft u vervolgens niets te doen, als u dat niet wilt.

Door silverforest geplaatst op 5 December 2016 om 13.30

Niels de Vos - Grand Canyon Interactions

Zie blog van 4 december 2016

Door silverforest geplaatst op 5 December 2016 om 10.27

STEUN ONS NU MET EEN FISCAAL VRIENDELIJKE DONATIE

Haalde u dit jaar weer niet de drempel voor aftrek van giften? Voor donaties aan door de Belastingdienst erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (Culturele ANBI's) geldt een extra gunstige regeling, waardoor u gemakkelijker de drempel voor aftrekbare giften haalt.

De stichting Silver in Motion is zo'n erkende Culturele ANBI. Een reden te meer om dit jaar een donatie aan ons te overwegen, waardoor u volgend jaar wel de drempel voor aftrekbare giften kunt halen. Meer info over onze stichting, haar doelstellingen, activiteiten, financiële jaarrekening en IBAN bankrekeningnummer vindt u op …

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 4 December 2016 om 14.39

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", december 2016

Informatierubriek Hedendaags Zilver Nederland in Kunst en Antiek Journaal COLLECT.

-          NACHT  VAN  HET  ZILVER

Op zaterdag 10 december 2016 is het weer de jaarlijkse ‘ Nacht van het Zilver ’ in Schoonhoven. Exposities van zilver zoals in het Zilvermuseum en het Edelambachthuis zijn te bezichtigen. De vele galeries tonen hun zilverkunst en sieraden en ook veel goud- en zilversmeden hebben hun atelier geopend voor het publiek. De Vakschool Schoonhoven is aanwezig met een presentatie in de authentieke werkplaats van de zilversmid Jan van…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 4 December 2016 om 14.06

'NACHT VAN HET ZILVER', 10 DECEMBER 2016, IN SCHOONHOVEN

"Nacht van het Zilver"

SCHOONHOVEN zaterdag 10 DECEMBER 2016 van 18:00 uur tot 24:00 uur

Voor volledig programma: www.nachtvanhetzilver.nl

Intiem winterevenement vol zilver

Geniet tijdens de negende editie van de Nacht van het Zilver van al het moois dat zilverstad Schoonhoven te bieden heeft. De goud- en zilversmeden openen exclusief hun ateliers, galeries en werkplaatsen en tonen de geheimen van het vak. Met meer dan dertig deelnemende locaties staat u een bijzondere nacht te wachten…

Ontmoet de kunstenaar

U krijgt een kijkje achter de schermen en bewondert de nieuwste creaties op het gebied van sieraden en zilverkunst. U ontmoet hierbij de zilverkunstenaars zelf. Tussen de demonstraties door vertellen de edelsmeden graag over hun ambacht.

Binnenstad…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 1 December 2016 om 15.00

ZILVERSTADSYMPOSIUM 'DESIGN IN ZILVER', 30 november 2016, NU AANMELDEN

Op woensdag 30 november 2016 vindt het 17e Zilverstad Symposium plaats, traditiegetrouw in hét museum van de Zilverstad: het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven.  Thema is 'Design in Zilver'.

Voor info en aanmeldformulier:

http://zilversymposium.nl

Door Henk Bos geplaatst op 6 November 2016 om 14.42

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", november 2016

-          ZILVERKUNST  IN  AMSTERDAM

Op de Kunstbeurs PAN Amsterdam is ook dit jaar weer zilverkunst te zien. Meerdere zilversmeden hebben hiervoor nieuw werk gemaakt. Bij de Amsterdamse galerie Lieve Hemel is hedendaags zilver te zien van At Brandenburg, Jef Huibers, Paul Pallandt, Jurriën Schiff en ook van de zilversmeden Caroline Cuyvers en Georges Cuyvers (Schaal, zie bovenste foto) uit België. Zilverwerken van André van Loon, Jorinda Bruggeman van Loon en Paul de Vries worden onder meer getoond door Zilvergalerie De Watertoren uit Schoonhoven. De bekende zilversmeden Wouter van…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 1 November 2016 om 14.00

 
 
 

© 2017   Gemaakt door silverforest.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden