Silver in Motion

Netwerk voor Hedendaagse Zilverkunst / Contemporary Silver Art Community

Moderne Zilverkunst Netwerk van Stichting "Silver in Motion". Voor en door Zilversmeden / Contemporary Silversmiths Community.

Facebook, Donate, Culturele ANBI >>

> Bezoek ons ook op Facebook en 'like' ons / Follow us on Facebook and like us www.facebook.com/silverinmotion

> Steun ons. Wij zijn door de NL Belastingdienst erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Doneer daarom fiscaal vriendelijk (zie blog 8 september 2016) op:

If you use this Community and it helps you, then please consider making a donation to help us making Silver in Motion even better.


Bankrekening / Bankaccount

NL69 INGB 0004 9914 65

Stichting Silver in Motion, Schoonhoven - NL

Forum

Zilversmeden zouden zichzelf veel beter moeten verkopen (How to sell yourself as a silversmith) 1 antwoord 

Stelling:70% van de inspanningen van een aankomend zilversmid zou moeten zitten in PR en Marketing activiteiten, om een naam als zilverkunstenaar op te bouwen; 30% in feitelijke productie van zilverkunst. Alleen dan is er misschien een basis - geen…Doorgaan

Tags: pr, marketing

Begonnen door Henk Bos. Laatste reactie van André Verhoog 6 Feb 2013.

Over Ons / About Us >>

Doelstelling en beleid / Objectives and policy
> Silver in Motion is in 2007 opgericht op initiatief van zilversmeden en liefhebbers van zilver, om de ambachtelijke en innovatieve vaardigheden van de zilversmeedkunst te bevorderen. De brede doelstelling van Silver in Motion is gericht op de kunstzinnige en artistieke mogelijkheden binnen de zilverkunst. Hiertoe worden initiatieven genomen en uitgevoerd zoals:

-Aanbieden van masterclasses aan postgraduate zilversmeden en daaruit voortvloeiende (verkoop)tentoonstellingen;

-Aanbieden van zilverkunst ter aanvulling van museum collecties;

-Initiëren van exposities en publicaties;

-Onderhouden en uitbreiden van een internationaal netwerk en online netwerken voor hedendaagse zilverkunst.

Silver in Motion was founded in 2007 as an initiative of silversmiths and collectors of contemporary silver to promote the traditional and innovative skills of silversmithing. The objective of Silver in Motion is focused on the artistic opportunities within the silver art. Initiatives are developed and realised such as:

Masterclasses for postgraduate silversmiths, including exhibitions and sales fairs of modern silver art created by the participants; Initiation of modern silver expositions and publications; Acquisition of silver art to be donated to museums for expanding their contemporary silver art collection; Maintaining and expanding international networks and on-line contemporary silver art communities.

Contact

info@silverinmotion.com

http://silverinmotion.ning.com

http://www.facebook.com/silverinmotion

http://www.silverinmotion.com


Bankrekening / Bankaccount

NL69 INGB 0004 9914 65

KvK / Chamber of Commerce

24.42.33.47

Fiscaal nr / Tax nr  8185.94.214

Bestuur / Board
> Bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers / Members of the Foundation Board are unpaid volunteers supporting the Foundation and its goals

> Samenstelling van het bestuur / Foundation Board members are
Jelle van Helsdingen (voorzitter / chairman)
Arno Korenhof (penningmeester / treasurer)
Albert Six

Comité van Aanbeveling / Recommendation Committee
E. Aardewerk (Antiquair, Juwelier)
D.W. de Cloe (Voormalig wnd. Burgemeester van Schoonhoven)
Prof. dr. Titus M. Eliëns (Voormalig Hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag en Bijzonder Hoogleraar Universiteit Leiden)
drs. J. Th. Hoekema (Burgemeester van Wassenaar en voormalig Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking)
drs. A. Pechtold (Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten Generaal)

drs. J. Smit (Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland)

Feiten en cijfers / Facts and Figures

> Gerealiseerde Activiteiten / Realised Activities

* Masterclasses zilversmeden

Internationale Masterclass "Program of Excellence in Silversmithing" (2008-2009).

* Exposities Modern Zilver / Contemporary silver exhibitions

Verkoopexpositie deelnemers Program of Excellence (2009) / Exhibition of silver art created by the participants (2009).

Expositie 'Zilverkunst in Nederland', Gemeentemuseum, Den Haag (2016) / Exhibition 'Silver Art in the Netherlands', Gemeentemuseum, Den Haag (2016)

* Communicatie / Boeken

Communications / Books

silverinmotion.com (2008 en doorlopend). Website;

silverinmotion.ning.com (2010 en doorlopend). Netwerksite voor en door zilversmeden / Communitysite silversmiths;

facebook.com/silverinmotion (2010 en doorlopend). Social media;

Kunstmagazine "Collect". Maandelijkse redactionele bijdrage over modern zilver (2011 en doorlopend) / Dutch Art monthly "Collect". Editorial contributions on contemporary silver  (2011 and continuously).

Boekpublicatie: 'Zilverkunst in Netherland', 2016, Uitgeverij Waanders, (www.waandersdekunst,nl) / Book publication : 'Silver Art in the Netherlands', 2016, Waanders (www.waandersdekunst.nl).

* Zichtbaarheid ambacht voor het publiek / Showing craftmanship of silversmiths

Advies / Advisor  Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (2013).

* Collectievorming modern zilver in musea / Collection building for museums 

Werving private sponsoren voor aankoop en schenking aan Nederlands Zilvermuseum van object "Renewed" van zilversmid Joranda Bruggeman (2012 en doorlopend) / Fundraising for purchase and donation to Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven of silver object object "Renewed" of silversmith Jorinda Bruggeman (2012 and continuously).

> Geplande Activiteiten/ Future Activities

* Continuering en uitbreiding van de genoemde doorlopende activiteiten / Continuation and expansion of mentioned activities;

> Jaarrekening / Financial Statements 2015 (in euro's)

* Balans / Balance Sheet per ultimo 2015 

Activa 2287 

Passiva 255

Kortlopende schulden 2032

* Winst- en Verliesrekening / Profit and Loss Account per ultimo 2015

Bedrijfskosten / Costs  -91  

Bankrente en -kosten -126

Resultaat / Net Profit  -217

Links >>

> Silver in Motion www.facebook.com/silverinmotion
www.silverinmotion.com
> Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
www.zilvermuseum.com
> Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
www.museumvrienden.nl
> Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy
www.goudenzilversmidsgilde.nl
> Zilvermuseum Sterckshof Antwerpen
www.zilvermuseum.be
> Vakschool Schoonhoven
www.vakschoolschoonhoven.nl

> Nationale Zilverdag (2e pinksterdag in Schoonhoven) www.zilverdag.nl

 

Virtuele galerie voor zilversmeden / Virtual gallery for contemporary silversmiths>>

> Word gratis lid en presenteer jezelf als zilversmid op je eigen virtuele galerie van hedendaags groot zilver.
> Contemporary silversmith? Join the Silver in Motion Contemporary Silver Art Community and create your own free virtual gallery of modern silver.

Foto's

Bezig met laden...

Blogteksten

EENMALIGE EXPOSITIE GROOT MODERN ZILVERWERK DOOR JONGE ZILVERSMEDEN IN STADHUIS SCHOONHOVEN op 5 juni, 2e pinksterdag

Hedendaags modern zilverwerk zoals schalen, kandelaars, vazen, bekers en objecten, gemaakt door jonge zilversmeden met een passie voor het ambacht. Dat kunnen bezoekers van de Nationale Zilverdag (www.zilverdag.nl), 2e pinksterdag in Schoonhoven, bewonderen op een bijzondere eenmalige expositie van groot(s) zilver in het Stadhuis aan de Haven.  Voor modern zilver maken de zilversmeden gebruik van zowel oude smeedtechnieken - met hamer en staak een plaat zilver bewerken - als van nieuwe technieken. Staat bij traditioneel zilver de gebruiksfunctie voorop, bij dit hedendaags zilver komen kunstzinnige vormgeving en functionaliteit samen tot unieke voorwerpen.

De deelnemende zilversmeden zijn Liv-Maritt Prins van Wijngaarden, Niels de Vos, Dyon Seelen, Sybren van Wesemael (België) en Mark Alexander. Deze veelbelovende talenten zijn allemaal afgestudeerd aan de Vakschool Schoonhoven (ook te bezoeken op de Zilverdag). Daarna volgden zij nog…

Doorgaan

Door Henk Bos geplaatst op 20 April 2017 om 14.41

LAATSTE PLAATSEN VOOR DEELNAME AAN NATIONALE ZILVERDAG

Nu aanmelden als deelnemer aan de 33ste Zilverdag in Schoonhoven op 5 juni 2017 (tweede pinksterdag):

http://www.zilverdag.nl/aanmelden

Door silverforest geplaatst op 11 April 2017 om 11.13

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", april 2017

-          ZILVER  OP  ART BREDA

Hedendaags zilver is ook dit jaar weer te zien op de kunstbeurs ART BREDA. Galerie Lieve Hemel uit Amsterdam toont zilverwerken van de aan de galerie verbonden zilversmeden en ontwerpers zoals At Brandenburg, Caroline Cuyvers, Georges Cuyvers, Jef Huibers, Paul Pallandt en Jurriën Schiff. De zilveren kandelaars ‘Terug naar de natuur’ van At Brandenburg (foto boven) met zeven (opengewerkte) kaarshouders is o.a. te zien. Dit grote zilverwerk komt voort uit de natuur zelve als ware het ontsproten riet. Als de kandelaars voorzien zijn van kaarsen wordt het wild wuivende riet bovendien nog geaccentueerd. ART BREDA is te bezoeken van 7 tot en met 14 mei in Breepark / Breda.  

-          ZILVER  MET  ROOD

Het zilversmidsechtpaar André van…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 6 April 2017 om 19.31

BEEINDIGING van www.silverinmotion.ning.com

========= BELANGRIJK BERICHT =========

BEEINDIGING SILVER IN MOTION NETWERKSITE voor HEDENDAAGSE ZILVERKUNST – op Ning platform.

Silver in Motion begrijpt en deelt uw passie voor hedendaags groot zilver. Van uit die passie hebben wij het initiatief genomen voor een netwerksite over hedendaags zilver op het Ning platform.

Tot onze spijt hebben wij, vanwege de agressieve prijspolitiek van de Ning organisatie, het moeilijke besluit moeten nemen in augustus 2017 de Silverinmotion.nIng.com netwerksite voor hedendaagse zilverkunst te beëindigen. Wij danken u voor het gebruiken van de site.

ALTERNATIEF: Facebook.com/silverinmotion

Als alternatief is de Facebook Silver in Motion pagina goed ontvangen. Wij nodigen u daarom uit om de wereld van de hedendaagse zilverkunst voortaan te verkennen met Facebook.com/silverinmotion. Bezoekers kunnen hun nieuws over hedendaags zilver posten. Een lidmaatschap is niet nodig; log in met uw Facebook…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 6 April 2017 om 19.30

DISCONTINUATION of www.silverinmotion.ning.com

========== IMPORTANT MESSAGE =========

DISCONTINUATION of SILVER IN MOTION COMMUNITY SITE for CONTEMPORARY SILVER ART  –  at Ning platform.

As Silver in Motion we understand and share your passion for contemporary silver. It is this shared passion that led us to work with the Ning platform to explore new ways in building contemporary silver art communities.

Unfortunately, due to the aggressive price policy of the Ning organization, Silver in Motion had to make the difficult decision to discontinue the Silverinmotion.ning.com community site for contemporary silver art by August 2017. We thank you for using the site. 

ALTERNATIVE: Facebook.com/silverinmotion

As alternative the Facebook Silver in Motion page has been well received. Now we invite you to experience Facebook.com/silverinmotion and see for yourself all the amazing things on the world of contemporary silver art. Visitors are invited to post their contemporary silver news. No…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 6 April 2017 om 19.30

PASSI, PAUL DE VRIES, NIEUWSBRIEF maart 2017

Door silverforest geplaatst op 8 Maart 2017 om 16.46

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", maart 2017

-          ZILVERKUNST OP TEFAF 2017

Op de kunst- en antiekbeurs TEFAF te Maastricht is ook dit jaar veel zilverkunst te zien. John Endlich Antiquairs uit Haarlem presenteert nieuw hedendaags zilver van Wouter van Baalen en Daan Brouwer. De ‘Waterkan’ van Wouter van Baalen is buitengewoon zowel wat betreft het ingenieuze ontwerp als de vakkundige uitvoering. Conceptueel is hij ook nu weer uitgegaan van een organische…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 6 Maart 2017 om 11.00

HEDENDAAGS ZILVER IN "COLLECT", februari 2017

-          ZILVEREXPOSITIES

Op 6 november 2016 is de eerste prijs van de 18de Internationale Zilver Triënnale uitgereikt aan Eelco Veenman - met atelier in Den Bosch - met zijn winnende ontwerp ‘Utah Teapot’ en is de tentoonstelling van deze Duitse ontwerpwedstrijd met 77 uitverkozen zilverwerken van 65 deelnemende kunstenaar zilversmeden geopend in het Duitse ‘Goldschmiedehaus’ te Hanau. Ook de Nederlandse edelsmeden Maja Houtman (foto boven: 'Poids Plume') en Hilde Foks zijn voor deze expositie door de jury uitgekozen. Vervolgtentoonstellingen zullen plaats vinden in het Museum voor…

Doorgaan

Door silverforest geplaatst op 4 Februari 2017 om 13.37

NU AANMELDEN VOOR NOVITEITENSHOW IN SCHOONHOVEN OP 2e PINKSTERDAG

Zilversmid? Doe dan nu mee aan de Zilverdag Noviteitenshow op 2e Pinksterdag in Schoonhoven; de Silver Challenge! Laat je uitdagen tot vernieuwing in het edelsmeden. De afgelopen jaren was er verrassend werk te zien. De geëxposeerde inzendingen worden gejureerd door de bezoekers van de Nationale Zilverdag. Er zijn mooie prijzen te winnen maar de belangrijkste is natuurlijk eeuwige roem!

Voor alle info: www.zilverdag.nl/noviteitenshow

Door Henk Bos geplaatst op 2 Februari 2017 om 15.47

PRESENTATIE DOOR DEELNEMERS AAN MASTERCLASSES JAN VAN NOUHUYS

Tijdens de 'Nacht van het Zilver' op 10 december 2016 in Schoonhoven, hebben acht van de negen deelnemers aan de masterclasses die Jan van Nouhuys de afgelopen jaren heeft gegeven, hun werk laten zien. Dat gebeurde tijdens een eigen presentatie in 'De Hoge Vierschaar', de expositieruimte onder de gewelven van het Schoonhovense stadhuis. Het ging om werk van Guido Schram, Tamara van Kekerix, Dyon Seelen, Mark Alexander, Liv-Maritt Prins van Wijngaarden, Sybren van Wesemael, Patrick Davison en Niels de Vos.

(foto: Jan van Nouhuys) 

Door Henk Bos geplaatst op 11 December 2016 om 21.21

 
 
 

© 2017   Gemaakt door silverforest.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden